منظومه شمسی

منظومه شمسی

منظومه شمسی چیست؟

عطارد(تیر)، یکی از سیاره‌های منظومه خورشیدی ما است. تیر نزدیک‌ترین سیاره به [خورشید] است و به این خاطر سطح رو به خورشید آن بسیار داغ است. رویه پشت به خورشید تیر نیز بسیار سرد است.

سیاره تیر ماه ندارد. تیر، کوچک‌ترین سیاره منظومه خورشیدی است و همان‌گونه که یک رخ از کره ماه همیشه رو به زمین است، یک رخ از تیر نیز به حالتی ابدی رو به خورشید و رخ دیگر آن پشت به خورشید است. با وجود اندازه کوچک، سیاره تیر از میدان مغناطیسی نیرومندی برخوردار است

تیر تندروترین سیارهٔ منظومه خورشیدی است که با سرعتی حدود ۴۸ کیلومتر در ثانیه، هر ۸۸ روز یک بار خورشید را دور می‌زند.از این رو سیاره‌ای گریزپاست که دیدنش آسان نیست و به همین دلیل است که شاید، ایرانیان باستان آنرا «تیر» نامیده و در یونان «مرکوری» یا «پیک خدایان» لقبش داده بودند.

مبدا J2000[۱]
آنومالی متوسط 174.796°
زاویه انحراف 7.005°
3.38° to Sun’s equator
اوج 69,816,900 km
0.466 697 AU[۱]
حضیض 46,001,200 [۱]km
0.307 499 AU
تناوب مداری 87.969 1 d[۱]
(0.240 846 a)
قمرها ندارد
مشخصات فیزیکی
پختگی قطبین < 0.0006[۳]
مساحت سطح 7.48‎×۱۰7 km²
0.108زمین[۲]
حجم 6.083‎×۱۰10 km³
0.054 زمین[۲]
جرم 3.3022‎×۱۰23 kg
0.055 زمین[۲]
متوسط چگالی 5.427 g/cm³[۲]
گرانش سطحی 3.7 m/s²
0.38 g[۲]
سرعت فرار 4.25 km/s[۲]
سرعت چرخش در استوا 10.892 km/h
انحراف محوری 2.11′ ± 0.1′[۴]
بعد قطب شمال 18 h 44 min 2 s
281.01°[۵]
میل قطب شمال 61.45°[۵]
آلبدو 0.119 (bond)
0.106 (geom.)[۵]
دمای سطح
   0°N, 0°W
   85°N, 0°W
حداقل متوسط حداکثر
100 K 340 K 700 K
80 K 200 K 380 K
قدر ظاهری up to −1.9[۵]
قطر زاویه‌ای 4.5" – 13"[

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم دی ۱۳۷۸ساعت ۰:۰ قبل از ظهر  توسط   |